Jak użyć LWin+L w Windows 7 bez lock-a ekranu.

Jan 5, 2011 - 1 minute read

Aby chronić nadgarstki postanowiłem korzystać z poruszania kursorem pod windowsami za pomocą klawiszy H, J, K, L, podobnie jak ma to miejsce w Vim. Klawiszem dodatkowym miał być LWin. Niestety począwszy od Visty LWin + L powoduje lock screen. Nie da się nadpisać tej kombinacji przy użyciu AutoHotkey. Aby temu zaradzić postanowiłem zmienić miejscami klawisze Context Key z LWin przy użyciu programu KeyTweak. Program ten nie jest rezydentny a jedynie modyfikuje rejestry.

Ignoring test in MbUnit 3.0.5

Jun 2, 2010 - 1 minute read

To ignore a test just add the attribute Ignore to the method declaration. What to do if decision about ignoring should be taken during test execution ? There was the Assert.Ignore() method in NUnit and MbUnit 2.0, which causes test ignoring during call. Unfortunately there is no more such method since MbUnit 3.0. To work around this problem is to throw an appropriate Exception. Here is an example of axuliary test method, which aims to validate length of the field mapping in NHibernate.

Indirect dependency dla projektów NET 2.0 pod Visual Studio 2010

Apr 22, 2010 - 2 minute read

W projekcie nad którym pracuje korzystam z biblioteki Rhino.Mocks w wersji 3.5. Projekt ten jest napisany dla NET 2.0 przy użyciu Visual Studio 2005. Przejscie na Visual Studio 2008 nie sprawiało żanych problemów. Czas przyszedł na Visual Studio 2010. I pojawił się problem w postaci ostrzeżenia:

Warning 4 The primary reference “Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL” could not be resolved because it has an indirect dependency on the framework assembly “System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089” which could not be resolved in the currently targeted framework. “.NETFramework,Version=v2.0”. To resolve this problem, either remove the reference “Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL” or retarget your application to a framework version which contains “System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”.

Poprawny import projektów .NET z SVN do GitHub.

Apr 6, 2010 - 4 minute read

Powstało wiele opisów jak importować repozytoria z svn do git. Niestety żaden z nich nie uwzględnia dosyć istotnej rzeczy, zakończenia lini tekstu. Domyślnie, repozytoria svn przechowują pliki w taki sposób jak są one wprowadzone. W wiekszości sytuacji nie stanowi to żadnego problemu gdy nasze projekty są rozwijane przy użyciu jednego typu platformy np. Windows. W takim wypadku zakończenie lini tekstu we wszystkich plikach tekstowych to CRLF. Co jednak zrobić z projektem, który jest rozwijany na wielu typach platform np.

Definiowanie nazw kolumn dla ICompositeUserType za pomocą Fluent NHibernate

Mar 20, 2010 - 2 minute read

Do aktualnego projektu wykorzystuje klasę DateRange z biblioteki MindLib. Klasa ta definiuje w łatwy sposób okres czasu oraz metody do manipulacji okresem. Biblioteka posiada również klasę DateRangeUserType do definicji typu dla NHibernate. Klasa ta dziedziczy pośrednio po ICompositeUserType. Domyślnie na ten typ składają sie dwie kolumny w tabeli bazy danych: private string[] propertyNames = new string[] {"Start", "End"}; private IType[] propertyTypes = new IType[] {NHibernateUtil.DateTime, NHibernateUtil.DateTime}; Co jeżeli chcielibyśmy wykorzystać dwa razy typ DateRange w naszej encji ?