Spowolnienie VirtualPC przez System Restore

Aug 19, 2009 - 1 minute read

Jeżeli używacie dysku systemowego (zazwyczaj C: ) do przechowywania swoich wirtualnych maszyn, to możecie odczuwać pewne spowolnienie podczas operacji dyskowych wewnątrz systemu “gościa”. Okazuje się że wasz plik *.vhd będzie ciągle backupowany przez shadow copy. Jednym z rozwiązań jest wyłączenie “System Restore”, ale ja tego nie polecam. Zamiast tego możemy zrobić – Excluding files from Shadow Copy. To samo może tyczyć się innych plików, których snapshotów nie chcemy przetrzymywać. U mnie wpisy wykluczeń w rejestrach wyglądają tak: $AllVolumes$\VirtualPC\*.* /s C:\Downloads\*.* /s $UserProfile$\Downloads\*.* /s Update: Po restarcie komputera zdarzyło mi się nadal VirtualPC.exe zapisywał coś do katalogu “System Volume Information”.

Dostęp do repozytoriów git na repo.or.cz z neostrady

Jul 19, 2009 - 2 minute read

Od pewnego czasu, w swoich projektach, porzucam Subversion na rzecz systemów DVSC takich jak Git, Mercurial czy Bazaar. Na świecie jest wiele projektów z publicznymi repozytoriami umieszczonymi ja takich serwisach jak GitHub, GoogleCode (od jakiegoś czasu supportuje Mercurial) i inne. W przypadku git jako klienta używam msysgit. Nie jest to jednak 100% port gita. Brakuje mu np. dostępu do repozytoriów za pośrednictwem protokołu https. Jednak istnieje branch, w którym dodana jest już ta możliwość.

Bezpieczne mockowanie internal methods.

Jun 30, 2009 - 3 minute read

Trafił mi się dość skomplikowany proces biznesowy, który ma być uruchamiany metodą void Process(). W celu uproszczenia, rozbiłem ciało tej metody na wiele pomniejszych metod.

Jak uruchomić Mono 2.2 VMware na VirtualPC 2007

Feb 8, 2009 - 2 minute read

Pisząc aplikację .NET czasem chciałbym sprawdzić jak ona chodzi w środowisku Mono pod Linuxem. W tym celu można skorzystać z obrazu wirtualnej maszyny pod VMWare dostępnej stąd. Wszystko pięknie ale ja mam już zainstalowane oprogramowanie MS Virtual PC 2007 SP1 i szczerze powiedziawszy nie chciałbym instalować dodatkowego oprogramowania VMWare Playera. Wiązałoby się to z instalacją dodatkowych driverów na moim i tak obciążonym systemie na notebooku. Jak sobie zatem poradzić ? Na początek należy przekonwertować VMWare disk image na VHD.

Intelisense dla jQuery korzystając z MonoRail

Jan 27, 2009 - 1 minute read

Od jakiegoś czasu Microsoft udostępnił fix do Visual Studio 2008, dzięki któremu nie tylko mamy możliwość intelisense dla jQuery ale równiez dla jakichkolwiek bibliotek javascript. Po jego zainstalowaniu wystarczy dodać link do skryptu tak aby Visual Studio mógł go znaleźć. Co jednak zrobić w przypadku kiedy link do skryptu jest generowany w locie lub w danym momencie edytujemy “partial view”, czyli wycinek HTML-a? Dodatkowo korzystamy z MonoRail-a?