Dynamiczne referencje do bibliotek w Visual Studio

Aug 13, 2008 - 1 minute read -

Często, w trakcie korzystania z zewnętrznych bibliotek w naszym projekcie, pojawia się pewien dylemat. Czy dołączone biblioteki, powinny być skompilowane jako “debug” czy jako “release” ? Zamiast podejmować trudną decyzję zróbmy sobie proste rozwiązanie. W Automatyzacja projektu z MSBuild-em - 1. Struktura proponowałem przechowywanie “third-party libraries” w katalogu “lib”. Teraz dodatkowo zróbmy tam podział na “debug” i “release”. Przykład z bibliotekami z IronRuby, które wykorzystuje w aktualnym projekcie:

 • lib
  • net
   • 2.0
    • IronRuby
     • debug
     • release

Struktura jest na tyle oczywista że chyba nie trzeba opisywać.

Teraz w naszym pliku projektu “.csproj” wystarczy tak zmodyfikować referencje do bibiliotek:

<ItemGroup>
 <Reference Include="IronRuby">
  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\lib\net\2.0\IronRuby\$(Configuration)\IronRuby.dll</HintPath>
 </Reference>
 <Reference Include="IronRuby.Libraries">
  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\lib\net\2.0\IronRuby\$(Configuration)\IronRuby.Libraries.dll</HintPath>
 </Reference>
 <Reference Include="Microsoft.Scripting">
  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\lib\net\2.0\IronRuby\$(Configuration)\Microsoft.Scripting.dll</HintPath>
 </Reference>
 <Reference Include="Microsoft.Scripting.Core">
  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\lib\net\2.0\IronRuby\$(Configuration)\Microsoft.Scripting.Core.dll</HintPath>
 </Reference>
 <Reference Include="System" />
 <Reference Include="System.Data" />
 <Reference Include="System.Xml" />
</ItemGroup>

Jezeli nasz projekt jest kompilowany w trybie “Debug”, wówczas kompilacja odbędzie się z wykorzystaniem innych bibliotek z podkatalogu “debug”. Analogicznie z “Release”.