Remote backup dla SVN na GoogleCode

Aug 21, 2008 - 1 minute read -

Backupy dla SVN można wykonać za pomocą komendy svnadmin dump. Możliwe jest to jedynie wyłącznie kiedy mamy fizyczny dostęp do repozytorium. Co zrobić kiedy nasz projekt jest hostowany ?

  1. Należy zrobić lokalny mirror. W tym celu napisałem mały skrypt WSH, który automatyzuje poszczególne kroki. Można go pobrać stąd -> svnmirror.zip oraz uruchomić podając gdzie ma się znajdować lokalne repozytorium a gdzie zdalne. Przykład

    C:\SVN>svnmirror C:\SVN\RubyView.Mirror https://dabrowski.daniel@rubyview.googlecode.com/svn
    
  2. Teraz już wystarczy wykonać dump naszego mirror-a czyli:

    C:\SVN>svnadmin dump C:\SVN\RubyView.Mirror > RubyView.Mirror.20080821