Tak blisko, a za daleko

Dec 11, 2008 - 2 minute read -

W trakcie pracy nad kodem staram się jak najbardziej ograniczać moje wędrówki między kawiaturą a myszką. W tym celu oprócz ReSharper-a korzystam z ViEmu. Jak sama nazwa wskazuje jest to emulacja edytora Vi pod Visual Studio. Teraz mój gryzoń często leniuchuje przy klawiaturze grzejąc się w blasku monitora :). Mimo tego wciąż moje palce pokonują spore odległości. Sięgając po klawisz Esc oraz strzałki.

Esc w Vi jest używany do wychodzenia z trybu “Insert”, czyli praktycznie non-stop. Alternatywnym rozwiazaniem jest zastosowanie Ctrl+[. Jednak ReSharper też korzysta z tego skrótu. Jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z klawisza CapsLock zamiast Esc.

Mimo stosowania klawiszy H, J, K, L do poruszania sie po kodzie, czasem zachodzi potrzeba korzystania ze strzałek. Ma to miejsce kiedy wyświetla się nam okienko z Intelisense. Tutaj można by zastosować Alt+N do poruszania się w doł a Alt+P w górę po opcjach intelisense. Tylko jak to zrobić ?

Z pomocą przychodzi nam AutoHotKey. Jest to rezydentny program, który potrafi klawiszom przypisywać różne makra. Makra te sa definiowane w postaci skryptu. W moim wypadku wygląda on tak

#IfWinActive, ,Visual Studio
  Capslock::Esc
  Alt & p::Send {Up}
  Alt & n::Send {Down}

Co ciekawe program ten potrafi konwertować swoje pliki skryptowe do plików exe. Zatem można na obcym komputerze odpalić tak skompilowany skrypt bez instalacji czegokolwiek, aby dalej cieszyć się naszą kombinacją klawiszy.

Update: Oto mała poprawka do popupów reshapera. Np. w momencie wyszukiwania jakiegos typu. Docelowy skrytpt powinien wygladać tak.

if WinActive(“ahk_class Visual Studio”) or WinActive(“ahk_class JetPopupMenuView”)
{
  Capslock::Esc
  Alt & p:: Send {Up}
  Alt & n:: Send {Down}
}