Dostęp do repozytoriów git na repo.or.cz z neostrady

Od pewnego czasu, w swoich projektach, porzucam Subversion na rzecz systemów DVSC takich jak Git, Mercurial czy Bazaar. Na świecie jest wiele projektów z publicznymi repozytoriami umieszczonymi ja takich serwisach jak GitHub, GoogleCode (od jakiegoś czasu supportuje Mercurial) i inne. W przypadku git jako klienta używam msysgit. Nie jest to jednak 100% port gita. Brakuje mu np. dostępu do repozytoriów za pośrednictwem protokołu https. Jednak istnieje branch, w którym dodana jest już ta możliwość. Repozytorium msysgit znajduje się tu http://repo.or.cz/r/msysgit.git i tu mamy problem. Okazuje się, że TPSA zablokowała jakikolwiek dostęp do domen “or.cz”. Na szczęście git potrafi korzystać z http proxy. Co należy zrobić ? Zakładamy ze znamy adres jakiegoś proxy spoza jurysdykcji TPSA (wystarczy poszukać na google). Do dzieła:

Tworzymy lokalne puste repozytorium git

mkdir msysgit
cd msysgit
git init

Initialized empty Git repository in c:/Projects.Other/msysgit/.git/

Wskazujemy zdalne repozytorium

git remote add origin http://repo.or.cz/r/msysgit.git

Definiujemy proxy

git config remote.origin.proxy "aaa.bbb.ccc.ddd:8080"

Pobieramy repozytorium

git fetch

Update: 2009-07-19 21:58

Wykonane do tej pory kroki skopiowały nam tylko repozytorium. Aby móc pracować nad kodem należy stworzyć sobie “working copy”. I teraz jest kolejna pułapka. Jeżeli pracujemy nad kodem, który jest tworzony pod różnymi systemami, które mają różne końce linii to warto dać dla naszego lokalnego repozytorium takie ustawienie

git config core.autocrlf false

Teraz czas na stworzenie working copy. Jeżeli zamierzamy traktować nasze zdalne repozytorium jako główne to należy ustawić aby nasz branch master wskazywał na origin-a

git config branch.master.remote origin
git config branch.master.merge refs/heads/master

Teraz juz wystarczy

git pull

Wersja uproszczona

Istnieje jednak prostsza metoda. Za pomocą zmiennej systemowej “http_proxy”.

export http_proxy=http://<username>:<password>@<proxy_ip>:<proxy_port>

Teraz juz wystarczy

git clone http://repo.or.cz/r/msysgit.git my_msysgit

I na wszelki wypadek aby po restarcie shella również działało.

git config remote.origin.proxy "aaa.bbb.ccc.ddd:8080"
comments powered by Disqus