Indirect dependency dla projektów NET 2.0 pod Visual Studio 2010

W projekcie nad którym pracuje korzystam z biblioteki Rhino.Mocks w wersji 3.5. Projekt ten jest napisany dla NET 2.0 przy użyciu Visual Studio 2005. Przejscie na Visual Studio 2008 nie sprawiało żanych problemów. Czas przyszedł na Visual Studio 2010. I pojawił się problem w postaci ostrzeżenia:

Warning 4 The primary reference “Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL” could not be resolved because it has an indirect dependency on the framework assembly “System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089” which could not be resolved in the currently targeted framework. “.NETFramework,Version=v2.0”. To resolve this problem, either remove the reference “Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL” or retarget your application to a framework version which contains “System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”.

Niestety efektem jest nie załadowanie się biblioteki Rhino.Mocks a przez to niepoprawna kompilacja z powodu “missing assembly reference”. Aby kompilacja się powiodła należy ustawić “Specific Version” na true dla tej biblioteki. Niestety napotykamy na kolejny błąd :(. Domyślnie w pliku csproj napotykamy na taką linie.

<Reference Include="Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL">
  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\tools\rhino.mocks\Rhino.Mocks.dll</HintPath>
</Reference>

Jeżeli ustawimy “Specific Version” na true z poziomu Visual Studio, czyli wybierając właściwości referencji, wówczas otrzymamy coś takiego w pliku csproj.

<Reference Include="Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL">
  <HintPath>..\..\..\tools\rhino.mocks\Rhino.Mocks.dll</HintPath>
</Reference>

To nie poprawia kompilacji. Powodem jest błędna interpretacja braku “SpecificVersion” lub to Visual Studio niepoprawnie obsługuje ustawienie Specific Version na true. Plik csproj należy wyedytować samemu.

<Reference Include="Rhino.Mocks, Version=3.5.0.1337, Culture=neutral, PublicKeyToken=0b3305902db7183f, processorArchitecture=MSIL">
  <SpecificVersion>True</SpecificVersion>
  <HintPath>..\..\..\tools\rhino.mocks\Rhino.Mocks.dll</HintPath>
</Reference>

We wszystkich projektach, które korzystają z Rhino.Mocks wprowadziłem poprawke … i … kompilacja dalej niepoprawna. Jednym z projektów, który korzystał z Rhino.Mocka nazywał się “TestSupport” jest to projekt użytkowy z którego korzystają pozostałe projekty z unit testami. Okazuje się że referencje do tego projektu muszą być ustawione również ze Specific Version na true. W tym wypadku Visual Studio nawet we właściwościach referencji do projektu nie przewiduje takiego ustawienia ?! Zatem pozostaje edycja ręczna.

<ProjectReference Include="..\TestSupport\TestSupport.csproj">
  <Project>{3AD7BB3E-437F-40BA-AC73-E1B8F50BA197}</Project>
  <Name>TestSupport</Name>
  <SpecificVersion>True</SpecificVersion>
</ProjectReference>

Teraz kompilacja się powiodła.

comments powered by Disqus