Jak użyć LWin+L w Windows 7 bez lock-a ekranu.

Aby chronić nadgarstki postanowiłem korzystać z poruszania kursorem pod windowsami za pomocą klawiszy H, J, K, L, podobnie jak ma to miejsce w Vim. Klawiszem dodatkowym miał być LWin. Niestety począwszy od Visty LWin + L powoduje lock screen. Nie da się nadpisać tej kombinacji przy użyciu AutoHotkey. Aby temu zaradzić postanowiłem zmienić miejscami klawisze Context Key z LWin przy użyciu programu KeyTweak. Program ten nie jest rezydentny a jedynie modyfikuje rejestry. Teraz wystarczy wprowadzić małe zmiany w skrypcie AutoHotkey.

;Map to left arrow or ctrl left arrow
AppsKey & h::
GetKeyState, state, shift, P
if state = D
send, ^{left}
else
send, {left}
return

;Map to right arrow or ctrl right arrow
AppsKey & l::
GetKeyState, state, shift, P
if state = D
send, ^{right}
else
send, {right}
return

;Map to up arrow
AppsKey & k::
GetKeyState, state, shift, P
if state = D
send, {shift}+{up}
else
send, {up}
return

;Map to down arrow
AppsKey & j::
GetKeyState, state, shift, P
if state = D
send, {shift}+{down}
else
send, {down}
return

Moje ustawienia dla AutoHotkey zawsze można znaleźć aktualne na moim GitHub repository.

comments powered by Disqus