Spowolnienie VirtualPC przez System Restore

Jeżeli używacie dysku systemowego (zazwyczaj C: ) do przechowywania swoich wirtualnych maszyn, to możecie odczuwać pewne spowolnienie podczas operacji dyskowych wewnątrz systemu “gościa”. Okazuje się że wasz plik *.vhd będzie ciągle backupowany przez shadow copy. Jednym z rozwiązań jest wyłączenie “System Restore”, ale ja tego nie polecam. Zamiast tego możemy zrobić – Excluding files from Shadow Copy. To samo może tyczyć się innych plików, których snapshotów nie chcemy przetrzymywać. U mnie wpisy wykluczeń w rejestrach wyglądają tak:

$AllVolumes$\VirtualPC\*.* /s
C:\Downloads\*.* /s
$UserProfile$\Downloads\*.* /s

Update: Po restarcie komputera zdarzyło mi się nadal VirtualPC.exe zapisywał coś do katalogu “System Volume Information”. Dopiero opróżnienie dotychczasowych “restore points” wyeliminowało problem. Być może system w tym katalogu ma nadal zapisane, które pliki ma brać pod uwagę w Shadow Copy.

comments powered by Disqus